Рекомендую

Мухоршибирский район

Улан-Удэ – Хонхолой

Маршрут  № 426 “Улан-Удэ – Мухоршибирь – Хонхолой”

Читать далее

Улан-Удэ – Подлопатки

Маршрут № 403 “Улан-Удэ – Подлопатки – Бичура”

Читать далее

Улан-Удэ – Цолга

Маршрут  № 404 “Улан-Удэ – Цолга – Мухоршибирь”

Читать далее

Улан-Удэ – Никольск

Маршрут  № ?? “Улан-Удэ – Никольск”

Читать далее

Улан-Удэ – Тугнуй – Саган-Нур

Маршрут  № 402 “Улан-Удэ – Тугнуй – Саган-Нур”

Читать далее

Улан-Удэ – Саган-Нур

Маршрут  № 401 “Улан-Удэ – Саган-Нур”

Маршрут  № 401 Улан-Удэ - Саган-Нур

Читать далее

Улан-Удэ – Мухоршибирь

Маршрут № 400 “Улан-Удэ – Мухоршибирь”

Читать далее

Подсказать друзьям

ВК о маршрутках Бурятии